تلفن : 09132155277 ، 09132199226 

عایق بندی پشت بام

  • Posted on:  شنبه, 06 تیر 1394 13:33

عایق كاري نقش بسيار مهمي در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به كمك عایقكاري ميتوان يك خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنكتر نگه داشت. به اين ترتيب علاوه بر كم شدن مصرف انرژي، از آلودگي محيط زيست نيز كاسته ميشود و منابع انرژي براي استفاده آيندگان حفظ ميگردد. فاكتور مهم در انتخاب عایقها، ميزان مقاومت حرارتي آنها است. هر قدر اين مقاومت بالاتر باشد، عایق حرارت را كمتر از خود عبور مي دهد و صرفه جويي اي كه به همراه دارد افزايش مي يابد. پس به جاي ضخامت عایقها، بايد مقاومت حرارتي آنها با هم مقايسه شود. عایق هاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتي برابر، از نظر ميزان صرفه جويي در انرژي همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قيمت و محل كاربرد است. 

عایقها دو گروه اصلي دارند كه روش كار آنها كاملا متفاوت است:
عایق هايي كه در ساختار آنها حبابهاي هوا وجود دارد و باعث كاهش هدايت حرارت ميشوند.
عایق هايي كه حرارت را بازمي تابانند. پشت اين عایقها بايد حدود 20 ميليمتر فاصله هوايي تعبيه شود.
سقف و كف ساختمانهاي موجود را ميتوان به راحتي عایقكاري كرد. در صورت وجود جا، ديوارهاي خارجي را نيز ميتوانعایق نمود. بر اساس مقررات ملي ساختمان، تمامي ساختمانهايي كه ساخته ميشوند بايد به اندازه كافي عایقكاري شوند. ميزان عایق مورد نياز نيز در همين مقررات تعيين شده است.
عایق بندی پشت بام نقش موثری در کاهش گرما ودرنتیجه کاهش هزینه های خنک کنندگی دارد.انواع مختلفی از مواد عایق بندی پشت بام در دسترس است که انتخاب درست نوع ان مهم ترین گام میباشد.مواد عایق زیادی در دسترس میباشد که شامل:فایبر گلاس،الیاف سلولوزی،عایق فوم...میباشد.

بازدید 20462 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 17 تیر 1394 12:16