تلفن : 09132155277 ، 09132199226 

محصولات

شرکت طاسین ث نخستین شرکت ساختمانی درمنطقه شهرابریشم استان اصفهان با ارایه متریال ساختمانی شامل:کفپوش-پارکت-دیوارکوب-کاغذ دیواری-کناف-درب چوبی-درب وپنجره اختصاصی-آیفون تصویری حرفه ایی -آجرنما ونرده پله این امکان رابه شما می دهد تادرهرساعت ازشبانه روزبامراجعه به سایت ودرنظرگرفتن شرایط هرمحصول ومقایسه با محصولات دیگرمصالح موردنیازخودراانتخاب نماییدوسفارش دهید.همچنین تمامی محصولات بدون واسطه مستقیما ازکارخانه خریداری میشود.

  • پیش فرض
  • موضوع
  • تاریخ
  • تصادفی